Podjetje: PREHRANA TULI PODJETJE ZA PRIPRAVO IN DISTRIBUCIJO HRANE D.O.O.

Naslov: CESTA XIV. DIVIZIJE 44, 3220 ŠTORE

PRIPRAVLJANJE IN KUHANJE JEDI,
PRODAJA IN DELJENJE JEDI,
PAKIRANJE IN PRIPRAVA JEDI ZA TRANSPORT, SODELOVANJE PRI TRANSPORTU JEDI,
NAČRTOVANJE, VODENJE IN USKLAJEVANE DELA V KUHINJI,
UPORABA PREDPISANIH ZAŠČITNIH SREDSTEV PRI DELU,
PREDLAGANJE UKREPOV IN AKTIVNOSTI ZA ORGANIZACIJO IN NADZOR DELA,
OPRAVLJANJE DRUGIH DEL V SKLADU S POTREBAMI DELOVNEGA PROCESA PO NAVODILIH DIREKTORJA, VODJE PROIZVODNJE, KUHARJA I IN PO SPLOŠNIH AKTIH DRUŽBE.