Podjetje: VRTEC SLOV. KONJICE

Naslov: Usnjarska cesta 12 , 3210 SLOVENSKE KONJICE

ORGANIZACIJA DNEVNIH PRIPRAV OBROKOV, VODENJE EVIDENCE O PORABLJENIH ŽIVILIH, SVETOVANJE NAVODIL ZA DELO KUH. POMOČNIKU, SODELOVANJE Z ORGANIZATORJEM PREHRANE,…