Podjetje: OSNOVNA ŠOLA STRAŽIŠČE KRANJ

Naslov: ŠOLSKA ULICA 2 , 4000 KRANJ

OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ŠOLE TER NAVODILIH RAVNATELJA.