Podjetje: KŽK, KMETIJSTVO, D.O.O.

Naslov: Žabnica 70 , 4209 ŽABNICA

NAKLADANJE KRME NA PRIKOLICE (ODKRIVANJE SILAŽE IN STROJNO NAKLADANJE), DOSTAVA KRME V HLEV, KRMLJENJE KRAV, TELIC IN OSTALE ŽIVINE, PREMEŠČANJE IN GRUPIRANJE KRAV IN OSTALE ŽIVINE, ČIŠČENJE KRMILNIH HODNIKOV IN JASLI, ČIŠČENJE PREHODOV, BOKSOV, ODSTRANJEVANJE BLATA IN STELJE S STOJIŠČ, NASTILJANJE, VZDRŽEVANJE SPLOŠNEGA REDA, VZDRŽEVANJE REDA V SILOSIH, STROJNO ODSTRANJEVANJE GNOJA, PREPREČEVANJE POŠKODB ŽIVALI