Podjetje: MESTNA OBČINA CELJE

Naslov: Trg celjskih knezov 9 , 3000 CELJE

SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU PROJEKTNIH REŠITEV MOC V SKLADU Z DOLOČILI EVROPSKE IN MEDNARODNE POLITIKE
– SPREMLJANJE RAZPISOV ZA ISKANJE VIROV FINANCIRANJA ZA RAZVOJNE PROJEKTE MOC, IZVEDBENE PROJEKTE,
MEDNARODNE PROJEKTE ZA PRIDOBITEV ZNANJA IN FINANCIRANJA PILOTNIH REŠITEV NA PODROČJIH, KLJUČNIH ZA MOC TER KOMUNICIRANJE INFORMACIJ Z RESORNIMI ODDELKI,
SODELOVANJE:
S SKUPINAMI NA MINISTRSTVIH, KI VODIJO PROGRAME,
Z REGIONALNIMI INŠTITUCIJAMI,
S SKUPINAMI NA ODDELKIH, KI IZVAJAJO VSEBINE.
– IZVAJANJE PROCESOV OD PRIJAVE NA RAZPIS DO REVIZIJ PO ZAKLJUČKU EVROPSKIH IN MEDNARODNIH PROJEKTOV:
IZVAJANJE PRIJAV, KOMUNICIRANJE Z RESORNIMI MINISTRSTVI, FINANČNO POROČANJE, ODZIVANJE NA REVIZIJE, ARHIVIRANJE,
ZAGOTAVLJANJE DOSEGANJA CILJEV PROJEKTA IN NADZOR NAD PORABO PROJEKTNIH SREDSTEV V SKLADU S ČASOVNIM NAČRTOM PROJEKTA,
KOORDINACIJA DELA ZNOTRAJ PROJEKTNE SKUPINE, S STROKOVNIMI SLUŽBAMI MOC, Z ZUNANJIMI SODELAVCI IN S PROJEKTNIMI PARTNERJI,
IZVAJANJE STROKOVNIH NALOG ZA DOSEGANJE CILJEV PROJEKTA.
-PROAKTIVNO, SAMOINICIATIVNO IN SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE NAVEDENIH IN DRUGIH ZAHTEVNIH NALOG TER PRIPRAVA PRIPADAJOČIH GRADIV,
-IZDELAVA STROKOVNIH IN PROCEDURALNIH GRADIV ZA JAVNO RAZPRAVO IN MESTNI SVET.