Podjetje: URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NARODNOSTI

Naslov: Gregorčičeva ulica 25 , 1000 LJUBLJANA

– IZVAJANJE NALOG, VEZANIH NA IZVAJANJE PROJEKTA »KREPITEV NACIONALNEGA POSVETOVALNEGA PROCESA V SLOVENIJI PREKO NADALJEVANJA IN NADGRADNJE DELA NACIONALNE PLATFORME ZA ROME (SIFOROMA3)«,
– KOORDINIRANJE IZVAJANJA NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG,
– PRIPRAVA INFORMACIJ ZA MEDIJE IN INFORMACIJ ZA SPLETNO STRAN O POTEKU PROJEKTA,
– DAJANJE POJASNIL,
– SODELOVANJE PRI PRIPRAVI INFORMATIVNIH IN IZOBRAŽEVALNIH AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA,
– IZDELOVANJE POROČIL GLEDE IZVAJANJA PROJEKTA,
– IZDELOVANJE NAJZAHTEVNEJŠIH POROČIL,
– PRIPRAVA, ORGANIZACIJA, KOORDINIRANJE IZVEDBE IN IZVEDBA AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA,
– SPREMLJANJE IZVAJANJA AKTIVNOSTI IN IZDELAVA NAJZAHTEVNEJŠIH ANALIZ, POJASNIL IN POROČIL V OKVIRU PROJEKTA ZA NACIONALNE NADZORNE INSTITUCIJE IN EVROPSKO UNIJO.