Podjetje: OBČINA GORNJA RADGONA

Naslov: Partizanska cesta 13 , 9250 GORNJA RADGONA

OPRAVLJANJE ORGANIZACIJSKIH IN STROKOVNIH NALOG, KI SE NANAŠAJO NA UREJANJE IN VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST, JAVNIH POTI, POTI ZA PEŠCE, PARKIRIŠČ, JAVNO RAZSVETLJAVO TER VARNOST CESTNEGA PROMETA V OBČINI, SKRB ZA VZDRŽEVANJE IN AŽURIRANJE BANKE CESTNIH PODATKOV IN KATASTRA JAVNE RAZSVETLJAVE, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU INVESTICIJ NA PODROČJU JAVNE INFRASTRUKTURE