Podjetje: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Naslov: Vojkova cesta 1 B, 1000 LJUBLJANA

USPOSABLJANJE ZA KOORDINIRANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH NALOG USPOSABLJANJE ZA DAJANJE POJASNIL,
USPOSABLJANJE ZA IZDELOVANJE ZAHTEVNEJŠIH POROČIL