Podjetje: OBČINA ZREČE

Naslov: Cesta na Roglo 13 B, 3214 ZREČE

USPOSABLJANJE ZA OPRAVLJANJE SAMOSTOJNIH DEL NA DELOVNEM MESTU KOORDINATOR VII/1 V NOE GJS, MEDSEBOJNO SODELOVANJE IN USKLAJEVANJE V OBČINSKI UPRAVI IN SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANI NA SVOJEM DELOVNEM PODROČJU, SODELOVANJE PRI SPREJEMANJU OBČINSKIH PREDPISOV, USPOSABLJANJE ZA SAMOSTOJNO IZVAJANJE NALOG S PODROČJA ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNIH IN PADAVINSKIH ODPADNIH VODA TER POMOČ PRI IZVAJANJU NALOG S PODROČJA OSKRBE S PITNO VODO, POMOČ PRI INVESTICIJSKIH IN VZDRŽEVALNIH DELIH NA KANALIZACIJSKEM OMREŽJU IN POMOČ PRI INVESTICIJAH IN VZDRŽEVANJU NA VODOVODNEM PODROČJU, SKRB ZA BAZO PODATKOV ZA ODPADNE VODE TER KATASTER KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA, SKRB ZA OPERATIVNI PROGRAM ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA, SODELOVANJE Z OSEBAMI JAVNEGA IN ZASEBNEGA PRAVA NA DELOVNEM PODROČJU,
NALOGE S PODROČJA UREDBE O UPRAVNEM POSLOVANJU, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILIH ŽUPANA, DIREKTORJA OBČINSKE UPRAVE ALI VODJE NOE GJS IN PROSTOR.