Podjetje: OBČINA TRBOVLJE

Naslov: Mestni trg 4 , 1420 TRBOVLJE

KOORDINIRANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH NALOG,
SPREMLJANJE IZVEDBE PROJEKTA,
ZBIRANJE INFORMACIJ,
ADMINISTRATIVNO SPREMLJANJE PROJEKTA,
DAJANJE POJASNIL,
IZDELOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV IN POROČIL,
OPRAVLJANJE ORGANIZACIJSKIH IN STROKOVNIH NALOG Z DELOVNEGA PODROČJA,
SKRB ZA PRAVILNO VODENJE IN ARHIVIRANJE SPISOV ZADEV,
IZVAJANJE PREDPISANEGA PISARNIŠKEGA POSLOVANJA,
OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PODOBNE ZAHTEVNOSTI.