Podjetje: MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Naslov: Mestni trg 1 , 1000 LJUBLJANA

IZVAJANJE STROKOVNIH IN ADMINISTRATIVNIH NALOG, DAJANJE POJASNIL, IZDELOVANJE MANJ ZAHTEVNIH POROČIL IN GRADIV S STROKOVNEGA PODROČJA, VODENJE MANJ ZAHTEVNIH EVIDENC IN SEZNAMOV TER PRIPRAVA INFORMACIJ NA NJIHOVI PODLAGI, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PODOBNE ZAHTEVNOSTI