Podjetje: Geološki zavod Slovenije

Naslov: Dimičeva ulica 14 , 1000 LJUBLJANA

STROKOVNA PODPORA VODJEM POSAMEZNIH PROJEKTOV TER POMOČ PRI KOORDINIRANJU POTREB PO VIRIH MED PROJEKTI, SPREMLJANJE URESNIČEVANJA NAČRTOV POSAMEZNIH PROJEKTOV, POROČANJE VODJEM PROJEKTOV, VODSTVU ZAVODA TER ZUNANJIM KONTROLAM ALI REVIZORJEM, IZDELOVANJE ANALIZ IN PRIPRAVA FINANČNIH POROČIL ZA POSAMEZNE PROJEKTE, PRIPRAVA PODATKOV ZA SLUŽBO FINANCE IN RAČUNOVODSTVO, SODELOVANJE PRI IZDELAVI FINANČNIH KALKULACIJ PROJEKTOV IN DRUGE NALOGE V POSTOPKIH PRIJAVE OZ. PONUDBE, PRIPRAVLJANJE IN VODENJE RAZLIČNIH EVIDENC, SEZNAMOV IN PREGLEDNIC ZA POTREBE VODIJ PROJEKTOV ALI VODIJ ENOT, SLEDENJE NOVOSTIM NA PODROČJU, PREDLAGANJE IN UVAJANJE NOVIH METOD IN NAČINOV DELA, DRUGA DELA PO NALOGU VODJE ENOTE ALI DIREKTORJA.