Podjetje: RAZVOJNA AGENCIJA ROD AJDOVŠČINA

Naslov: Vipavska cesta 4 , 5270 AJDOVŠČINA

STROKOVNO, ADMINISTRATIVNO IN FINANČNO DELO NA PROJEKTU KOORDINIRANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH NALOG NA PROJEKTU ORGANIZIRANJE NALOG V OKVIRU PROJEKTA DAJANJE POJASNIL IZDELOVANJE ZAHTEVNEJŠIH POROČIL ZA POTREBE PROJEKTA DELO V PISARNI, NA TERENU TER OBČASNO TUDI V TUJINI OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG V POVEZAVI Z DELOVNIM PODROČJEM IN PO NAROČILU DIREKTORJA.