Podjetje: Geološki zavod Slovenije

Naslov: Dimičeva ulica 14 , 1000 LJUBLJANA

POMOČ VODJEM POSAMEZNIH PROJEKTOV PRI SPREMLJANJU STANJA NA PROJEKTU, SPREMLJANJE FINANČNEGA POTEKA POSAMEZNIH PROJEKTOV, PRIPRAVA IN ODDAJA FINANČNIH POROČIL IN PROJEKTOV, PRIPRAVA PODATKOV ZA SLUŽBO FINANCE IN RAČUNOVODSTVO, SODELOVANJE PRI IZDELAVI FINANČNIH KALKULACIJ PROJEKTOV IN DRUGE NALOGE V POSTOPKIH PRIJAVE OZ. PONUDBE, PRIPRAVLJANJE IN VNOS PODATKOV V RAZLIČNE EVIDENCE ZA POTREBE VODIJ PROJEKTOV ALI VODIJ ENOT, SLEDENJE NOVOSTIM NA PODROČJU, DRUGA DELA PO NALOGU VODJE ENOTE ALI DIREKTORJA.