Podjetje: TRANSPARENCY INTERNATIONAL SLOVENIA – DRUŠTVO INTEGRITETA

Naslov: Vožarski pot 12 , 1000 LJUBLJANA

KOORDINACIJA, IMPLEMENTACIJA IN NADZOR PROJEKTNIH AKTIVNOSTI TER OSEBJA, VKLJUČENEGA V PROJEKTE, DELO NA PROJEKTU V MEDNARODNEM OKOLJU IN PRIPRAVA REDNIH POROČIL, IZVAJANJE RAZISKAV IN ŠTUDIJ TER PRIPRAVA GRADIV IN RAZLIČNIH DOKUMENTOV, IZVAJANJE ZAGOVORNIŠKIH AKTIVNOSTI, POMOČ PRI IZVEDBI IN NADZOROVANJUPROJEKTNIH AKTIVNOSTI, VKLJUČNO Z VSEBINSKIM IN FINANČNIM POROČANJEM IN EVALVACIJO AKTIVNOSTI IN PROMOCIJO VSEBINE PROJEKTOV.