Podjetje: Center za socialno delo Ljubljana

Naslov: Dalmatinova ulica 2 , 1000 LJUBLJANA

VODENJE PROGRAMA POMOČ DRUŽINI NA DOMU, ORGANIZIRANJE IN KOORDINIRANJE POMOČI NA DOMU, VODENJE STORITVE, KOORDINACIJA IZVAJALCEV IN SPREMLJANJE IZVAJANJA STORITEV, UGOTAVLJANJE UPRAVIČENOSTI DO STORITVE IN PRIPRAVA DOGOVORA O IZVAJANJU STORITEV, SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV, VODENJE EVIDENC, ZBIRK PODATKOV, DOKUMENTACIJ, PRIPRAVLJANJE POROČIL, SPREMLJA ZAKONODAJO S SVOJEGA DELOVNEGA PODROČJA, IZVAJA DRUGE NALOGE PO NAVODILIH DIREKTORJA ALI POMOČNIKA DIREKTORJA.