Podjetje: ZAVOD ZA OSKRBO NA DOMU LJUBLJANA

Naslov: Poljanska cesta 97 , 1000 LJUBLJANA

INFORMIRANJE IN EVIDENTIRANJE POTREB UPRAVIČENCEV STORITEV SOCIALNE OSKRBE IN SOCIALNEGA SERVISA, SODELOVANJE PRI UGOTAVLJANJU UPRAVIČENOSTI IN POGOJEV ZA IZVAJANJE STORITEV SOCIALNE OSKRBE IN SOCIALNEGA SERVISA, SKLEPANJE OSEBNEGA NAČRTA IN DOGOVORA, IZVAJANJU STORITEV, USKLAJEVANJE IN SPREMLJANJE DELA SOCIALNIH OSKRBOVALCEV, USKLAJEVANJE Z DRUGIMI SLUŽBAMI V OKOLJU, SODELOVANJE Z UPRAVIČENCI STORITEV IN VZPOSTAVITEV SOCIALNE MREŽE S SVOJCI IN BIVALNIM OKOLJEM, SODELOVANJE NA SESTANKIH S SOCIALNIMI OSKRBOVALCI, SPREMLJANJE EVIDENC O OPRAVLJENIH STORITVAH, PERMANENTNO INDIVIDUALNO IN ORGANIZIRANO USPOSABLJANJE, RAVNANJE V SKLADU S KODEKSOM ETIČNIH NAČEL V SOCIALNEM VARSTVU, IZVAJANJE DRUGIH NALOG, KI PO VSEBINI SODIJO K DELOVNEMU MESTU, GLEDE NA POTREBE DELOVNEGA PROCESA, PO NAVODILIH IN ODREDBI NEPOSREDNEGA VODJE IN DIREKTORICE.