Podjetje: Center za socialno delo Ljubljana

Naslov: Dalmatinova ulica 2 , 1000 LJUBLJANA

IZVAJA NALOGE PO ZAKONU, JAVNA POOBLASTILA TER SOCIALNO VARSTVENE STORITVE NA DOLOČENEM KRAJEVNEM OBMOČJU, PO PREDPISIH, KI UREJAJO SOCIALNO VARSTVO IN DUŠEVNO ZDRAVJE, SODELUJE IN NUDI STROKOVNO PODPORO S PODROČJA DUŠEVNEGA ZDRAVJA, VODI IN KOORDINIRA DELO Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV IN PROGRAMOV, VODI EVIDENCE, ZBIRKE PODATKOV, DOKUMENTACIJO, PRIPRAVLJA POROČILA, SPREMLJA ZAKONODAJO S SVOJEGA DELOVNEGA PODROČJA,
IZVAJA DRUGE NALOGE PO NAVODILIH DIREKTORJA ALI POMOČNIKA DIREKTORJA.