Podjetje: UNITUR Turistične in druge poslovne dejavnosti d.o.o.

Naslov: Cesta na Roglo 15 , 3214 ZREČE

NAČRTOVANJE, PRIPRAVLJANJE IN IZDELOVANJE TISKOVIN (KATALOGI, LETAKI, AKCIJE, SKICE, RISBE…), NAČRTOVANJE, PRIPRAVLJANJE IN IZVAJANJE SEJEMSKIH AKTIVNOSTI, PRIPRAVLJANJE IN IZVAJANJE PLANOV OGLAŠEVANJA, PRIPRAVLJANJE RAZLIČNIH GRADIV ZA IZVAJANJE PREDSTAVITEV ALI IZOBRAŽEVANJ, SPREMLJANJE RAZVOJA STROKE TER UVAJANJE NOVOSTI NA SVOJEM DELOVNEM PODROČJU