Podjetje: Center za socialno delo Ljubljana

Naslov: Dalmatinova ulica 2 , 1000 LJUBLJANA

POD MENTORSTVOM:
IZVAJA NALOGE PO ZAKONU, JAVNA POOBLASTILA TER SOCIALNO VARSTVENE STORITVE NA DOLOČENEM KRAJEVNEM OBMOČJU S PODROČJA VARSTVA INVALIDOV, SODELUJE IN NUDI STROKOVNO PODPORO S PODROČJA VARSTVA INVALIDOV, VODI IN KOORDINIRA DELO Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV IN PROGRAMOV, VODI EVIDENCE, ZBIRKE PODATKOV, DOKUMENTACIJO, PRIPRAVLJA POROČILA, SPREMLJA ZAKONODAJO S SVOJEGA DELOVNEGA PODROČJA, IZVAJA DRUGE NALOGE PO NAVODILIH DIREKTORJA ALI POMOČNIKA DIREKTORJA.