Podjetje: Center za socialno delo Južna Primorska

Naslov: Prisoje 1 , 6000 KOPER – CAPODISTRIA

IZVAJANJE NALOG PO ZAKONU, JAVNIH POOBLASTIL TER SOCIALNO VARSTVENIH STORITEV NA DOLOČENEM KRAJEVNEM OBMOČJU S PODROČJA VARSTVA INVALIDOV, SODELOVANJE IN NUDENJE STROKOVNE PODPORE S PODROČJA VARSTVA INVALIDOV, VODENJE IN KOORDINACIJA DELA Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV IN PROGRAMOV, VODENJE EVIDENCE, ZBIRK PODATKOV, DOKUMENTACIJE, PRIPRAVLJANJE POROČIL, SPREMLJANJE ZAKONODAJE S SVOJEGA DELOVNEGA PODROČJA.