Podjetje: RIS, RAZISKOVALNO IZOBRAŽEVALNO SREDIŠČE DVOREC RAKIČAN

Naslov: Lendavska ulica 28 , 9000 MURSKA SOBOTA

DELA IN NALOGE, KI JIH BO OPRAVLJAL JAVNI USLUŽBENEC NA DELOVNEM MESTU »KOORDINATOR IN ORGANIZATOR KULTURNEGA PROGRAMA VII/2 – M/Ž«:
– ORGANIZIRANJE, IZVAJANJE IN KOORDINIRANJE DELA Z DELOVNEGA PODROČJA PROJEKTA NA KATEREM JE OSEBA ZAPOSLENA,
– NAČRTOVANJE IN VODENJE POSAMEZNIH PROJEKTOV ZAVODA,
– PREDSTAVLJANJE ZAVODA NA RAZLIČNIH DELAVNICAH IN PROJEKTIH,
– ODGOVORNOST ZA PRAVOČASNO IZVEDBO PROJEKTOV,
– IZDELOVANJE PROGRAMSKIH POROČIL ZA POSAMEZNA PODROČJA ALI PROJEKTE ZAVODA,
– PRIPRAVA KALKULACIJ POSAMEZNIH PROGRAMOV OZ. PROJEKTOV,
– IZVAJANJE IN PRIPRAVA PROGRAMOV S PODROČJA KULTURE, SOCIALE, RAZISKOVANJA, IZOBRAŽEVANJA IN TURIZMA,
– POMOČ PRI DELU V GOSTINSTVU , – PRIPRAVA RAZNIH POROČIL IN EVIDENC POVEZANIH Z IZVAJANJEM AKTIVNOSTI, – SODELOVANJE Z GOSPODARSKIMI ZDRUŽENJI IN POVEZOVANJE ZAVODA Z OKOLJEM IN DRUGIMI INSTITUCIJAMI V LOKALNEM, NACIONALNEM IN EVROPSKEM OKOLJU, – USKLAJEVANJE IN ORGANIZIRANJE RAZLIČNIH KULTURNIH PROGRAMOV, DOGODKOV IN IZOBRAŽEVANJ, – OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA PO NAVODILIH DIREKTORJA IN SPLOŠNIH AKTIH ZAVODA.