Podjetje: RIS, RAZISKOVALNO IZOBRAŽEVALNO SREDIŠČE DVOREC RAKIČAN

Naslov: Lendavska ulica 28 , 9000 MURSKA SOBOTA

ORGANIZIRANJE, IZVAJANJE IN KOORDINIRANJE DELA Z DELOVNEGA PODROČJA PROJEKTA NA KATEREM JE
OSEBA ZAPOSLENA
– IZVAJANJE PROGRAMOV S PODROČJA KULTURE, SOCIALE, IZOBRAŽEVANJE IN TURIZMA
– PRIPRAVA RAZNIH POROČIL IN EVIDENC POVEZANIH Z IZVAJANJEM AKTIVNOSTI
– SODELOVANJE Z GOSPODARSKIMI ZDRUŽENJI IN POVEZOVANJE ZAVODA Z OKOLJEM TER DRUGIMI
INSTITUCIJAMI V LOKALNEM, NACIONALNEM IN EVROPSKEM OKOLJU
– POMOČ PRI DELU V GOSTINSTVU
– USKLAJEVANJE IN ORGANIZIRANJE RAZLIČNIH KULTURNIH PROGRAMOV, DOGODKOV IN IZOBRAŽEVANJ
– OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA PO NAVODILIH DIREKTORJA IN SPLOŠNIH AKTIH ZAVODA