Podjetje: Adient Novo mesto, proizvodnja avtomobilskih sedežev, d.o.o.

Naslov: Kandijska cesta 60 , 8000 NOVO MESTO

IZVAJANJE KONTROLE VHODNEGA MATERIALA V PROIZVODNJI, PRIPRAVA MATERIALA IN OSNOVNIH INFORMACIJ ZA REKLAMACIJO, SODELOVANJE PRI KONČNI KONTROLI PROIZVODA IN VZORCEV (AVTOMOBILSKI SEDEŽ), SODELOVANJE PRI MERITVAH V LABORATORIJU, PRIPRAVA POROČIL VHODNE KONTROLE, SODELOVANJE PRI ANALIZAH ZAVRNITEV PROIZVODA…