Podjetje: KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVA GORICA

Naslov: PRI HRASTU 18 , 5000 NOVA GORICA

IZVAJANJE REDNE MOLZNE KONTROLE IN KONTROLE PRIREJE MESA PRI REJCIH, VZORČENJE MLEKA ZA KOMERCIALNE NAMENE, DOSTAVA VZORCEV V LABORATORIJ, VKLJUČEVANJE NOVIH REJCEV V KONTROLO, POMOČ PRI OCENJEVANJU ŽIVALI, POMOČ PRI IZVEDBI BIOLOŠKEGA TESTA, ŠTEVILČENJE VSEH KATEGORIJ DOMAČIH ŽIVALI, VODENJE PREDPISANE DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z OPRAVLJENIM DELOM, DRUGE NALOGE PO ODREDBI NADREJENEGA.