Podjetje: MARIBORSKA LIVARNA MARIBOR D.D.

Naslov: Oreško nabrežje 9 , 2000 MARIBOR

KONSTRUIRANJE RAČUNALNIŠKIH ORODIJ IN NAPRAV, PRIPRAVLJANJE IN KONTROLIRANJE USTREZNE DOKUMENTACIJE IN SPREMLJANJE STANDARDOV, SPREMLJANJE PREIZKUSOV NOVIH ORODIJ, SAMOINICIATIVNO ODLOČANJA GLEDE IZVAJANJA UKREPOV ZA IZBOLJŠANJE KVALITETE, NUDI POMOČ SODELAVCEM, PRIPRAVI IN DAJE PREDLOGE ZA IZBOLJŠANJE POSTOPKOV PROCESA DELA TER PREDLAGA UKREPE ZA REŠEVANJE PROBLEMOV, PREDLAGA DOPOLNITVE ALI NOVE REŠITVE ZA IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI ALI POGOJEV DELA TER ZA POVEČANJE PRODUKTIVNOSTI, SE USPOSABLJA, IZOBRAŽUJE NA SVOJEM PODROČJU DELA IN UPORABLJA PRIDOBLJENO ZNANJE PRI SVOJEM DELU, PRAVOČASNO UVAJANJE SPREMEMB, PRIPRAVI POROČILA O DELU, EVIDENCE, ZAPISKE IN OSTALO POTREBNO DOKUMENTACIJO, ZAGOTOVI PRAVOČASNO IZDELAVO IN PRAVILNOST LE-TEH TER JO PRAVOČASNO POSREDUJE NADREJENEMU, DELO IZVAJA V SKLADU Z DELOVNIM NALOGOM, NAVODILI NADREJENEGA, POSLOVNIKOM KAKOVOSTI TER NAVODILI O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU TER POŽARNIM REDOM.