Podjetje: ŠUMER PODJETJE ZA PROIZVODNJO, TRGOVINO IN STORITVE D.O.O.

Naslov: CESTA V CELJE 2, 3202 LJUBEČNA

SAMOSTOJNO KONSTRUIRANJE STROJNIH DELOV, DELOV NAPRAV IN IZDELKOV ZA PROCESNO INDUSTRIJO.
IZDELAVA NAČRTOV IN TEHNIČNE DOKUMENTACIJE V SKLADU Z VELJAVNO ZAKONODAJO IN PREDPISI .
UVAJANJE NOVIH STANDARDOV IN RAZVIJATI NOVA ZNANJA S PODROČJA SVOJEGA DELA