Podjetje: JAVNI ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE

Naslov: Poljanska cesta 40 , 1000 LJUBLJANA

SODELOVANJE PRI IZVEDBI TERENSKEGA DELA RAZISKAV,
SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PRVEGA POROČILA O IZVEDBI RAZISKAV,
IZVAJANJE POSAMEZNIH TEHNIČNO-DOKUMENTACIJSKIH OPRAVIL V OKVIRU NALOG ORGANIZACIJSKE ENOTE,
ZBIRANJE, UREJANJE IN POSREDOVANJE PODATKOV IN E-VSEBIN O DEDIŠČINI ZA POTREBE REGISTRA DEDIŠČINE IN DRUGIH PODATKOVNIH ZBIRK,
ZAGOTAVLJANJE LASTNEGA IZPOPOLNJEVANJA, POD VODSTVOM,
SODELOVANJE PRI IZVAJANJU PROGRAMOV PRIPRAVNIŠTVA, POD VODSTVOM,
SODELOVANJE PRI POSAMEZNIH TEHNIČNO-DOKUMENTACIJSKIH OPRAVILIH DRUGIH ORGANIZACIJSKIH ENOT PO NALOGU NADREJENEGA,
SODELOVANJE PRI PRIPRAVI IN IZVEDBI PROJEKTOV ZALOŽNIŠTVA ZAVODA,
DRUGA DELA PO NALOGU NADREJENEGA.