Podjetje: JAVNI ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE

Naslov: Poljanska cesta 40 , 1000 LJUBLJANA

IZVAJANJE POSAMEZNIH ARHEOLOŠKO-KONSERVATORSKIH DEL, DOLOČENIH S 13. ČLENOM PRAVILNIKA O NOTRANJI ORGANIZACIJI, POD VODSTVOM,
PUBLICIRANJE IN PROMOCIJA IZSLEDKOV STROKOVNEGA IN RAZISKOVALNEGA DELA,
DELO S STRANKAMI,
ZBIRANJE, UREJANJE IN POSREDOVANJE PODATKOV IN E-VSEBIN O DEDIŠČINI ZA POTREBE REGISTRA DEDIŠČINE IN DRUGIH PODATKOVNIH ZBIRK,
SODELOVANJE V DELOVNIH SKUPINAH IN RAZVOJNIH PROJEKTIH,
ZAGOTAVLJANJE LASTNEGA IZPOPOLNJEVANJA, SODELOVANJE PRI UVAJANJU SODOBNIH KONSERVATORSKIH METOD V PRAKSO, IZMENJAVI ZNANJA IN PROMOCIJI KONSERVATORSTVA, POD VODSTVOM,
SODELOVANJE PRI IZVAJANJU PROGRAMOV PRIPRAVNIŠTVA, IZPOPOLNJEVANJA IN PRAKSE ZA IZOBRAŽEVALNE PROGRAME,
SODELOVANJE PRI PUBLICIRANJU IZSLEDKOV STROKOVNEGA DELA,
SODELOVANJE PRI POSAMEZNIH DELIH DRUGIH ORGANIZACIJSKIH ENOT PO NALOGU NADREJENEGA,
DRUGA DELA PO NALOGU NADREJENEGA.