Podjetje: JAVNI ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE

Naslov: Poljanska cesta 40 , 1000 LJUBLJANA

IZVAJANJE KOMPLEKSNIH KONSERVATORSKO-RESTAVRATORSKIH DEL IN VODENJE PROCESOV, KI SESTAVLJAJO NALOGE, DOLOČENE Z 11. ČLENOM PRAVILNIKA O NOTRANJI ORGANIZACIJI,
ZBIRANJE, UREJANJE IN POSREDOVANJE PODATKOV IN E-VSEBIN O DEDIŠČINI ZA POTREBE REGISTRA DEDIŠČINE IN DRUGIH PODATKOVNIH ZBIRK,
VODENJE IN SODELOVANJE PRI RAZVOJNIH IN RAZISKOVALNIH PROJEKTIH,
ZAGOTAVLJANJE LASTNEGA IZPOPOLNJEVANJA, UVAJANJA SODOBNIH KONSERVATORSKO-RESTAVRATORSKIH METOD V PRAKSO, IZMENJAVE ZNANJA IN PROMOCIJE KONSERVATORSTVA-RESTAVRATORSTVA,
VODENJE IN SODELOVANJE V PROGRAMIH PRIPRAVNIŠTVA, IZPOPOLNJEVANJA IN PRAKSE ZA IZOBRAŽEVALNE PROGRAME,
PUBLICIRANJE IN PROMOCIJA IZSLEDKOV SVOJEGA IN SKUPINSKEGA STROKOVNEGA DELA,
SODELOVANJE PRI DELU DRUGIH ORGANIZACIJSKIH ENOT V SODELOVANJU Z NADREJENIM,
DRUGA DELA PO NALOGU NADREJENEGA.