Podjetje: KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE D.D.

Naslov: PARTIZANSKA CESTA 2 , 6210 SEŽANA

OPIS DELA: ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN, ČIŠČENJE (POMETANJA, GRABLJENJE) ULIC, PARKOV, POSTAJ IN PODOBNIH JAVNIH POVRŠIN, KOŠNJA ZELENIH JAVNIH POVRŠIN TER GRABLJENJE IN ODVOZ POKOŠENE TRAVE, ODSTRANJEVANJE SNEGA IN LEDA Z JAVNIH POVRŠIN TER, POSIPANJE ULIC IN PLOČNIKOV S PESKOM (ZIMSKA SLUŽBA). POBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV: DOSTAVA KONTEJNERJEV ZA ODPADKE DO KOMUNALNEGA VOZILA IN PRETOVARJANJE ODPADKOV V KOMUNALNA VOZILA, POBIRANJE ODPADKOV IN PRETOVARJANJE V KONTEJNERJE ZA ODPADKE, POMOČ PRI PRAZNJENJU VELIKIH KONTEJNERJEV, SORTIRANJE ODPADKOV NA TERENU, NA SORTIRNI LINIJI, SKRB ZA OSEBNO UREJENOST, ČIŠČENJE EKOLOŠKIH OTOKOV, SKRB ZA UREJENOST IN ČISTOČO DELOVNEGA OKOLJA. OPRAVLJANJE DRUGIH DEL V OKVIRU ZMOŽNOSTI IN USPOSOBLJENOSTI DELAVCA PO DOLOČBAH SPLOŠNIH AKTOV DRUŽBE IN PO ZADOLŽITVAH NADREJENEGA DELAVCA.