Podjetje: JAVNO KOMUNALNO PODJETJE KOMUNALA KOČEVJE D.O.O.

Naslov: Tesarska ulica 10 , 1330 KOČEVJE

POBIRANJE IN NAKLADANJE ODPADKOV, UREJANJE IN ČIŠČENJE ZBIRNIH MEST, POSOD, KONTEJNERJEV TER EKOLOŠKIH OTOKOV, SODELOVANJE PRI PRAZNJENJU VOZILA NA ODLAGALIŠČU, ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE VOZILA, OPRAVLJANJE VZDRŽEVALNIH DEL NA ZBIRNEM CENTRU IN V NJEGOVI OKOLICI, SORTIRANJE IN ODDAJANJE ODPADKOV, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DEŽURNIH SLUŽB PODJETJA.