Podjetje: ROHR-BLITZ zaščita okolja in komunalne storitve Sevnica d.o.o.

Naslov: Metni Vrh 3 , 8290 SEVNICA

ČIŠČENJE KANALIZACIJ, SANACIJA KANALIZACIJE, KANAL TV PREGLEDI KANALIZACIJ