Podjetje: OBČINA ZREČE

Naslov: Cesta na Roglo 13 B, 3214 ZREČE

IZVAJANJE ENOSTAVNIH IN POMOŽNIH NALOG S PODROČJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB, VZDRŽEVANJE KOMUNALNIH IN DRUGIH OBJEKTOV V OBČINI,
IZVAJANJE DRUGIH NALOG S PODROČJA KOMUNALNIH DEJAVNOSTI,UREJANJE, ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN, POMOČ PRI POPRAVILIH TER IZVAJANJU VZDRŽEVALNIH DEL, KOORDINIRANJE NALOG S PODROČJA KOMUNALNIH DEJAVNOSTI, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILIH ŽUPANA, DIREKTORJA OBČINSKE UPRAVE ALI VODJE NOE GJS IN PROSTOR.