Podjetje: KOMUNALA METLIKA JAVNO PODJETJE D.O.O.

Naslov: Cesta XV. brigade 4 , 8330 METLIKA

POBIRANJE, ODLAGANJE IN SORTIRANJE ODPADKOV, UREJANJE JAVNIH POVRŠIN, ZBIRNIH MEST IN EKOLOŠKIH OTOKOV, ČIŠČENJE PESKOLOVOV IN DRUGA VZDRŽEVALNA DELA NA KANALIZACIJSKIH SISTEMIH, UREJANJE CVETLIČNIH NASADOV, ZELENIC IN DREVOREDOV,…