Podjetje: OBČINA VERŽEJ

Naslov: Ulica bratstva in enotnosti 8 , 9241 VERŽEJ

UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN (KOŠNJA TRAVE, GRABLJANJE, POMETANJE PLOČNIKA IN CESTE, PRAZNJENJE KOŠEV, UREJANJE GRMIČEVJA IN PODOBNO)