Podjetje: Javno podjetje KOMUNALA Idrija d.o.o.

Naslov: Carl Jakoba ulica 4 , 5280 IDRIJA

OPRAVLJANJE KOMUNALNIH, GRADBENIH IN VZDRŽEVALNIH DEL ( JAVNE POVRŠINE ), SODELOVANJE NA POKOPALIŠKI DEJAVNOSTI, SODELOVANJE PRI IZVEDBI ZIMSKE SLUŽBE, UREJANJE OKOLJA IN OPRAVLJANJE DRUGIH DEL V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI.