Podjetje: OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI

Naslov: Tomazinova ulica 2 , 1275 ŠMARTNO PRI LITIJI

-POSIPANJE MAKADAMSKIH CEST (UDARNE JAME), NASIPANJE BANKIN, ČIŠČENJE JAŠKOV IN MULD OB CESTI, KRPANJE UDARNIH JAM V ASFALTU S HLADNO ASFALTNO MASO, PRITRJEVANJE KRAJEVNIH TABEL IN ZNAKOV, KI SO POŠKODOVANI ALI NA SILO ODSTRANJENI;
– KOŠNJA TRAVE NA JAVNIH POVRŠINAH;
– SAJENJE CVETJA JESENI IN SPOMLADI;
– POMETANJE PESKA IN PLOČNIKOV PO POTREBI VEČKRAT LETNO;
– NAMEŠČANJE ZASTAV ZA PRAZNIKE IN ODSTRANJEVANJE LE-TEH;
– PREGLED CEST IN OPOZARJANJE NA NEVARNE PREDELE (POŠKODOVANI MOSTOVI, PLAZIŠČA, ITD…).