Podjetje: SNAGA JAVNO PODJETJE D.O.O.

Naslov: POVŠETOVA ULICA 6, 1000 LJUBLJANA

DELA PRI ODVOZU KOMUNALNIH ODPADKOV, DELA NA ČIŠČENJU VSEH JAVNIH POVRŠIN, VZDRŽEVANJE ČISTOČE IN REDA V JAVNIH SANITARIJAH V SKLADU S HIGIENSKO SANITARNIMI PREDPISI, PRANJE IN ČIŠČENJE ZABOJNIKOV, DELA NA POPRAVILU ZABOJNIKOV, DELA PRI IZGRADNJI IN VZDRŽEVANJU DEPONIJSKIH POLJ IN OSTALIH OBJEKTOV NA ODLAGALIŠČU, USMERJANJE VOZIL DO MESTA PRAZNJENJA TER PRAZNJENJE VOZIL Z ROČNIM ORODJEM, DELA NA ČIŠČENJU JAVNIH POVRŠIN S TROKOLESNIM POLTOVORNIM VOZILOM, SORTIRANJE ODPADKOV IN ZBIRANJE SEKUNDARNIH SUROVIN, VZDRŽEVANJE ČISTOČE VOZIL, STROJEV, NAPRAV IN ORODIJ ZA DELO, VZDRŽEVANJE ČISTOČE V SANITARNIH IN DELOVNIH PROSTORIH, DELA NA ČIŠČENJU JAVNIH POVRŠIN Z MINI POMETALNIM STROJEM, ROKOVANJE Z NAPRAVAMI IN PRIKLJUČKI NA VOZILU, POMOČ PRI IZPRAZNJEVANJU VOZILA NA ZA TO DOLOČENA MESTA, DELO Z ZEMLJO, GRABLJANJE, NAKLADANJE MATERIALA NA KAMION, SKRB ZA VARNO DELO OB UPORABI ZAŠČITNIH SREDSTEV, DRUGA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA.