Podjetje: SNAGA, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o.

Naslov: Nasipna ulica 64 , 2000 MARIBOR

PODROČJE DELA: TEHNIČNA OPERATIVA: (ROKOVANJE Z ODPADKI, UREJANJE ZBIRALNIC (ČIŠČENJE, KOŠNJA, IPD.), POMETANJE ULIC, PARKOV IN DRUGIH POVRŠIN TER VZDRŽEVANJE JAVNE HIGIENE NA TEH POVRŠINAH, FIZIČNA DELA NA VSEH LOKACIJAH DRUŽBE, ROKOVANJE S KOMUNALNIMI DELOVNIM SREDSTVI IN OPREMO, DRUGA DELA IN NALOGE V SKLADU Z DELOKROGOM, PLANOM IN NAVODILI NADREJENEGA).