Podjetje: JAVNO PODJETJE KOMUNALA, D.O.O. MOZIRJE

Naslov: PRAPROTNIKOVA ULICA 36 , 3330 MOZIRJE

DELA NA PODROČJU CESTNE DEJAVNOSTI: OPRAVLJANJE NOVOGRADENJ IN VZDRŽEVALNIH DEL NA KOMUNALNI INFRASTRUKTURI IN OBJEKTIH, KI SO V UPRAVLJANJU NAŠEGA PODJETJA. TA DELA ZAJEMAJO: REDNA VZDRŽEVALNA DELA, BETONSKA, ZEMELJSKA, ASFALTERSKA. IZVAJA VSA DELA PO PRAVILNIKU O VRSTAH VZDRŽEVALNIH DEL NA JAVNIH CESTAH IN NIVOJU REDNEGA VZDRŽEVANJA JAVNIH CEST, OPRAVLJA VOŽNJE S TOVORNIM VOZILOM (RAZNI PREVOZI, ZBIRANJE, NAKLADANJE, PLUŽENJE, POSIPANJE CEST…)