Podjetje: JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE D.O.O.

Naslov: CESTA NA KRKO 7 , 1290 GROSUPLJE

POBIRANJE ODPADKOV TER KONTROLA VRSTE IN KOLIČINE ODDANIH ODPADKOV,UREJANJE ZBIRNIH MEST IN EKOLOŠKIH OTOKOV,POMOČ VOZNIKU PRI MANEVRIRANJU Z VOZILO,UREJANJE ZELENIC IN DRUGIH JAVNIH POVRŠIN