Podjetje: Javno podjetje Kanalizacija in čistilna naprava Radlje, d.o.o.

Naslov: Mariborska cesta 7 , 2360 RADLJE OB DRAVI

ČIŠČENJE, VZDRŽEVANJE JAVNIH CEST IN POVRŠIN, KOŠNJA TRAVE