Podjetje: JAVNO KOMUNALNO PODJETJE KOMUNALA KOČEVJE D.O.O.

Naslov: Tesarska ulica 10 , 1330 KOČEVJE

UREJANJE IN VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN (KOŠNJA, GRABLJENJE, ODSTRANJEVANJE LISTJA, …) IZVAJANJE JAVNE HIGIENE (PRAZNJENJE KOŠEV, POMETANJE, POBIRANJE ODPADKOV) POBIRANJE ODPADKOV Z ROČNIM VOZIČKOM RAVNANJE Z ODPADKI V ZBIRNEM CENTRU POBIRANJE, SORTIRANJE IN NAKLADANJE ODPADKOV SODELOVANJE PRI PRAZNJENJU VOZILA NA ODLAGALIŠČU UREJANJE ZBIRNIH MEST POSOD ZA ODPADKE, KONTEJNERJEV IN EKOLOŠKIH OTOKOV OPRAVLJANJE MANJ ZAHTEVNIH DEL NA PROMETNI INFRASTRUKTURI, PROMETNI OPREMI IN OSTALIH ELEMENTIH CEST SODELOVANJE PRI ZAVAROVANJU NEVARNEGA MESTA Z USTREZNO PROMETNO SIGNALIZACIJO V PRIMERU POŠKODBE CESTE, OB CESTNO PROMETNI ZAPORI, OB PROMETNI NEZGODI ALI ELEMENTARNI NESREČI OPRAVLJANJE MANJ ZAHTEVNIH DEL NA KANALIZACIJSKIH SISTEMIH, OPRAVLJANJE MANJ ZAHTEVNIH GRADBENIH DEL, POSPRAVLJANJE IN ČIŠČENJE PROSTOROV IN VOZIL V PODJETJU SODELOVANJE PRI IZVAJANJU OGLAŠEVANJA (LEPLJENJE, OBEŠANJE, ČIŠČENJE, PREVERJANJE IN ODSTRANJEVANJE PLAKATOV IN OSTALIH OGLASNIH MEDIJEV) DELO V DEŽURNIH SLUŽBAH PODJETJA.