Podjetje: MANPOWER AGENCIJA ZA ZAPOSLOVANJE, D.O.O.

Naslov: Vodovodna cesta 101 , 1000 LJUBLJANA

POBIRANJE ODPADKOV TER KONTROLA VRSTE IN KOLIČINE ODDANIH ODPADKOV, UREJANJE IN ČIŠČENJE ZBIRNIH MEST KONTEJNERJEV IN EKOLOŠKIH OTOKOV, POMOČ VOZNIKU PRI MANEVRIRANJU Z VOZILOM IN PRAZNJENJU VOZILA NA DEPONIJI TER ČIŠČENJU IN VZDRŽEVANJU VOZILA, IZVAJANJE PREVOZA Z VOZILI B KATEGORIJE, UREJANJE IN VZDRŽEVANJE ZELENIC IN DRUGIH JAVNIH POVRŠIN TER CEST, PRAZNJENJE IN ČIŠČENJE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE.