Podjetje: Holding Kobilarna Lipica, d.o.o.

Naslov: Lipica 5 , 6210 SEŽANA

PRODAJA STORITEV IN PRODUKTOV, IZVAJANJE CELOTNE PRODAJNE DEJAVNOSTI, ANALIZA KONKURENCE, PRIPRAVA PRODAJNIH AKCIJ CELOVITE PONUDBE V LIPICI, PRIPRAVA PONUDB, PRIPRAVA IN AŽURIRANJE CENIKOV, DOLOČANJE CENOVNE POLITIKE PO PRODUKTIH IN TRGIH, ODGOVORNOST ZA SPREMLJANJE NESTANDARDIZIRANIH POVPRAŠEVANJ, PRIPRAVA IN IZVEDBA PRODAJNIH AKCIJ ZA PRODAJO TURISTIČNIM AGENCIJAM IN INDIVIDUALNIM GOSTOM NA VSEH TRGIH, PRIPRAVLJANJE IN POŠILJANJE PONUDB IN POGODB, SPREMLJANJE PRODAJE, POTRJEVANJE NAROČIL IN REZERVACIJ, IZDELOVANJE POROČIL O PRODAJI, ZASEDENOSTI IPD., ISKANJE NOVIH MOŽNOSTI SODELOVANJA Z DRUGIMI TURISTIČNIMI SUBJEKTI, SEJEMSKE AKTIVNOSTI, SODELOVANJE PRI VSEBINSKI PRIPRAVI PRODAJNIH MATERIALOV, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI LETNEGA POROČILA, PROGRAMA DELA IN PODOBNIH DOKUMENTOV, DRUGA POTREBNA VSEBINSKO USTREZNA DELA IN NALOGE.