Podjetje: MAPRI PROASFALT, gradbeništvo in vzdrževanje, d.o.o.

Naslov: Cesta dveh cesarjev 172 , 1000 LJUBLJANA

IZVAJA DELA NA PODROČJU PRIPRAVE PONUDB IN KALKULACIJ ZA POTREBE DRUŽBE NA OSNOVI KALKULATIVNIH ELEMENTOV (NORMATIVOV IN VIROV) IN VHODNIH PODATKOV O MATERIALIH, CELOVITO REDNO SPREMLJANJE JAVNIH NAROČIL IN OSTALIH POVPRAŠEVANJ, TER PRIPRAVA PREDLOGOV IN IZDELOVANJE VSEH VRST PONUDB ZA RAZPISE TER SODELOVANJE PRI ODPIRANJU PONUDB NA JAVNIH RAZPISIH, RAZGOVORI Z INVESTITORJI, PROJEKTANTI IN PONUDNIKI, PRIPRAVA, USKLAJEVANJE IN SKLEPANJE VSEH VRST POGODB S PODIZVAJALCI, DOBAVITELJI, KUPCI IN INVESTITORJI, IZDELOVANJE CENIKOV IN ANALIZE CEN ZA PROIZVODE IN STORITVE DRUŽBE MAPRI PROASFALT D.O.O. TER PRIPRAVA CENIKA ZA KALKULATIVNO BAZO, IZDELOVANJE KALKULACIJ IN PREDRAČUNOV ZA GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA TER KONTROLIRANJE PREDRAČUNOV INVESTITORJEV, IZVAJA OGLEDE, SVETOVANJE IN IZMERE NA TERENU (POPIS DEL), PRIPRAVLJA PONUDBE IN PREDRAČUNE ZA KUPCE, PRIPRAVLJA TERMINSKE PLANE IN KALKULACIJE ZA POSAMEZNI PROJEKT (POTREBEN ČAS ZA IZVEDBO DEL IN POTREBNI RESURSI), VSA OSTALA DELA PO NALOGU NADREJENEGA, KI SO V NEPOSREDNI POVEZAVI S PODROČJEM DELA.