Podjetje: AVTO KRKA TRGOVINA, SERVIS, ZASTOPSTVO D.O.O. PIŠECE

Naslov: Cankarjeva cesta 16 , 1000 LJUBLJANA

PRIDOBIVANJE NOVIH POSLOVNIH STRANK, IZDELOVANJE PRODAJNIH PONUDB, OBISKOVANJE NOVIH IN OBSTOJEČIH STRANK, SVETOVANJE IN PODPORA OBSTOJEČIM IN NOVIM STRANKAM, PLANIRANJE PRODAJNIH AKTIVNOSTI V SKLADU S POSLOVNIM NAČRTOM, VPISOVANJE PODATKOV O POSLOVNIH STRANKAH IN VODENJE EVIDENC, RAZISKOVANJE TRGA IN SPREMLJANJE KONKURENCE, PRIPRAVA PREDLOGOV ZA RAZVOJ NOVIH PRODUKTOV IN STORITEV Z NJIHOVO UVEDBO V POSLOVANJE, DELO ZA DRUŽBO IN DRUŽBE V SKUPINI, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG, ČE TAKO DOLOČI NADREJENI.