Podjetje: KMETIJSKA ZADRUGA SLOVENSKA BISTRICA KMETIJSTVO, TRGOVINA IN STORITVE Z.O.O.

Naslov: Mariborska cesta 1 , 2310 SLOVENSKA BISTRICA

SPREMLJANJE TRGA IN SVETOVANJE DIREKTORJU ZADRUGE V ZVEZI S STANJEM NA TRGU, NABAVA REPROMATERIALA IN BLAGA ZA POTREBE KUPCEV IN KOOPERANTOV, REŠEVANJE REKLAMACIJ, ZAGOTAVLJANJE BLAGA V SKLADU S PRODAJNO IN NABAVNO POLITIKO, KOMUNICIRANJE Z DOBAVITELJI IN KUPCI Z NAMENOM DOGOVARJANJA GLEDE NABAVE IN PRODAJE BLAGA, IZDELAVA PREDRAČUNOV, PREVZEMANJE BLAGA V SKLADIŠČU, VODENJE EVIDENC.