Podjetje: MATISA trgovsko uvozno-izvozno, proizvodno in storitveno podjetje d.o.o.

Naslov: LEVIČNIKOVA CESTA 7 , 8310 ŠENTJERNEJ

OBDELAVA IN ANALIZA TRGA, PRIDOBIVANJE NOVIH KUPCEV, PRIPRAVA PONUDB – IZDELAVA TERMINSKIH PLANOV PRODAJE POTRJEVANJE NAROČIL TER PRIPRAVA POGODB, REŠEVANJE RAKLAMACIJ KUPCEV, PRIPRAVA NAVODIL ZA UPORABO PROIZVODA